Me olemme

Polea

Polea Oy on yrityksen liiketoiminnan digitalisointikumppani.

Tutustu tarjontaamme

Nyt on oikea aika Digitalisoi liiketoimintasi

Polea Oy on yrityksen liiketoiminnan digitalisointikumppani. Tarjoamme asiakkaillemme nykyaikaisia pilvipalveluja tukemaan digitaalisen liiketoiminnan käynnistystä sekä kasvattamista. Kehitämme tuotteitamme ja etsimme asiakkaalle soveltuvia ratkaisuja käyttämällä ketteriä toimintatapoja.

Yritys

Polea yhteistyökumppanina

Yhteyshenkilöt



Tietoa meistä

Polea Oy on perustettu vuonna 2011.Toimipisteemme sijaitsee Tapiolassa, Espoossa.Tarjoamme nykyaikaisia pilvipalveluja tukemaan yritysten digitaalisen liiketoiminnan käynnistämistä ja kasvattamista.Teemme räätälöityjä asiakaskohtaisia ratkaisuja verkkokauppaan, CRM: ään ja operatiivisen liiketoiminnan hallinnointiin sekä konsultoimme digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä.

Olemme hyödyntäneet toiminnassamme yli 10 vuoden tietotaitoa tukkukaupan toiminnanohjauksesta. Sen pohjalta olemme voineet rakentaa modernin ja tämän päivän webintegraatiossa toimivan palvelun, Haulbagin, joka toimii kokonaisvaltaisesti pilvipalvelussa. Keskityimme vuosina 2011-2013 uuden, modernin Haulbagin kehittämiseen, jotta se vastaisi avainasiakkaidemme tarpeita. Vuonna 2014 otimme asiakkaillemme käyttöön uusitun, modernin ja pilvipohjaiseen palvelumalliin perustuvat ratkaisun. Se ottaa automaattisesti käyttöönsä kaikki nykyselaimien tarjoamat hyödyt ja palvelut kaikissa asiakkaillemme tekemissämme ratkaisuissa. Vuonna 2015 toimintamme laajentui USA:n ja Aasiaan. Vuoden 2016 alusta palveluntarjontamme laajentui myös verkkokauppaan uusitun verkkokauppa-alustamme myötä sekä digitaalisen markkinoinnin konsultointiin.

Yrityksemme toiminnan lähtökohtana on alusta lähtien ollut liiketoiminnan siirtäminen kokonaisvaltaisesti pilvipalveluun ja siten toimia yhtenä digitalisaation edelläkävijöistä.Tämä on ollut oikea päätös, sillä meillä on moderni palvelualusta ja tarvittavat resurssit tarjota asiakkaillemme laadukasta ja toimintavarmaa palvelua.



Missio ja visio

Missiomme: kasvattaa yritysten myyntiä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien avulla.

Visiomme: olla johtava, suomalainen ja kansainvälisesti tunnettu verkkomyyntialustan ja -elementtien tarjoaja.

Olemme luotettava ja ketterä yhteistyökumppani, joka saattaa projektit päätökseen yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Otamme ratkaisuissamme aina huomioon asiakkaan kasvun ja muutoksen asettamat vaatimukset. Ratkaisumme perustuvat käyttäjälähtöisyyteen ja nykyaikaisuuteen, ja ne rakennetaan aina räätälöidysti jokaiselle asiakkaalle. Jatkuva kehitys ja hyvä laatu ovat keskiössä niin tuotteissamme kuin toiminnassammekin. Aktiivisen kumppanuuden avulla varmistamme asiakkaillemme toimivat ja suoritusvarmat ratkaisut.

Johto ja hallinto: Miika Laaksonen

Ketterän yrityskulttuurin kannattaja. Päätoiminen työnkuva myynti- ja tuotekehitystiimien sparraaminen sekä digitalisoinnin ilosanoman välittäminen. Vapaa-ajallaan hoitaa hallinnon, koska asiakas on aina ykkönen. +358 50 4869875 mlaakson

Tuotekehitys: Matti Pekkanen

Toimelias jokapaikanhöylä, jolla on pää pilvissä ja jalat raudassa. Nauttii erityisesti geneerisestä ohjelmoinnista. Vapaa-ajallaan harrastaa reflektiota ja kaunista arkkitehtuuria. +358 40 5926362

yynti, markkinointi ja uudet asiakkuudet: Titta Höijer-Korhonen

Kaikki langat käsissä pitävä raudanluja myynnin- ja markkinointiviestinnän ammattilainen. Ottaa mielellään kopin uusista haasteista. Työn vastapainona nauttii vapaa-ajallaan tanssimisesta, kulttuurista, hyvästä ruoasta ja ajasta perheen kanssa. +358 50 5208833

Palvelumme Käyttöönotto ja koulutus

Toimintamme lähtökohtana on asiakkaan tarpeiden ja kehityskohteiden ymmärtäminen. Kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa iteratiivisesti palanen kerrallaan. Iteratiivinen kehitys tuo toimintaan läpinäkyvyyden ja mahdollistaa työskentelyn kulloinkin tärkeimpien kehityskohteiden parissa.

 • Digiliiketoiminnan tarpeiden kartoittaminen

 • Käymme läpi digiliiketoiminnan mahdollisuudet sekä siihen liittyvät asiakkaan toiveet ja tarpeet. Selvitämme mitä ja kenelle olemme tekemässä, ja millaisilla ratkaisuilla mahdollistamme maksimaalisen onnistumisen.

 • Ratkaisun kehittäminen

 • Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa iteratiivisesti tarpeisiin soveltuvat ratkaisut. Pidämme asiakkaan mukana kehitystyön keskiössä varmistaaksemme että lopputulos vastaa asiakkaan toiveita.

 • Käyttöönotto ja koulutus

 • Varmistaaksemme että ratkaisut siirtyvät kivutta keskeiseksi osaksi yrityksen liiketoimintaa, autamme ratkaisujen käyttöönotossa kädestä pitäen. Lisäksi olemme aina tavoitettavissa ja tulemme tarvittaessa paikan päälle ratkaisemaan ongelmia ja keskustelemaan kokemuksista.

 • Tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen

 • Tarvekartoituksen ja ratkaisun kehittämisen aikana keskustelemme sopivista työkaluista digiliiketoiminnan seurantaan. Seurantatyökalut mahdollistavat digiliiketoiminnan läpinäkyvyyden sekä tulevien kehityspanosten kohdentamisen oikein.

Ketterät menetelmät

Asiakaslähtöinen mallimme

Operatiivinen toimintamme on hiottu mahdollisimman tehokkaaksi ja tuottavaksi. Sen keskeisin elementti on ketterät menetelmät, jota hyödynnämme niin asiakasprojekteissamme kuin sisäisessä toiminnassamme. Ketterien toimintatapojen suurimmat hyödyt ovat, että mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua nopeasti, kaikki projektin osapuolet tietävät aina projektin sen hetkisen tilanteen ja asiakkaamme maksavat vain käyttöönotetuista palveluista. Asiakkaamme myös tietävät, koska ratkaisumme lopullinen toimitus tapahtuu ja siten he voivat keskittää resurssinsa omaan liiketoimintaansa.

Kaikissa asiakasprojekteissamme lähtökohtana on asiakkaiden tarpeiden ja kehityskohteiden ymmärtäminen. Niin asiakasyritykset kuin heidän työntekijänsä ovat keskiössä yhteistyössämme ja ratkaisuehdotuksissamme. Jokainen ratkaisumme on kehitetty aina yhdessä asiakkaan kanssa. Yksilöidysti asiakkaillemme räätälöimämme ratkaisut vastaavat toiminallisuuksiltaan ja visuaaliselta ilmeeltään heidän toiveitaan ja tavoitteitaan. Asiakaskohtaisten räätälöityjen ratkaisujemme avulla asiakkaamme pystyvät vastaamaan markkinoiden ja kuluttajien haasteisiin tämän hetken digitaalisessa maailmassa.

Koska asiakkaamme ovat toimintamme keskiössä, niin olemme rakentaneet asiakasprojekteillemme asiakaslähtöisen mallin, joka ohjaa vahvasti yhteistyötämme. Asiakaslähtöisen mallimme keskeiset elementit ovat: digiliiketoiminnan tarpeiden kartoittaminen, ratkaisuehdotuksen kehittäminen, ratkaisun käyttöönotto ja koulutus sekä tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen.

Digiliiketoiminnan tarpeiden kartoittaminen

Aloitamme jokaisen asiakasprojektin asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden ja kehityskohteiden kartoittamisella. Mitkä ovat asiakkaan lyhyen ja/tai pitkän aikavälin tavoitteet omassa liiketoiminnassaan? Miten tuotteidemme/ratkaisuidemme on mahdollista vastata näihin tavoitteisiin ja tarpeisiin? Miten voimme yhteistyön avulla auttaa asiakkaitamme saavuttaman sekä tavoitteensa, että muuttamaan kehityskohteet konkreettisiksi osiksi heidän jokapäiväistä liiketoimintaansa?

Ratkaisun kehittäminen

Kehitämme asiakkaan tarpeisiin ja kehityskohteisiin räätälöidyn ratkaisun aina yhdessä asiakkaan kanssa. Pidämme asiakkaan mukana kehitystyössä koko projektin ajan. Näin asiakkaan on mahdollista kommentoida ratkaisuamme kaikissa projektin eri vaiheissa ja varmistamme, että lopputulos vastaa täysin asiakkaan toiveita ja odotuksia. Kehittäessämme ratkaisua asiakkaidemme kanssa hyödynnämme yhteistyössämme tarvekartoituksen lisäksi myös näyttömalleja ja demoja konkretisoidaksemme ratkaisumme ja sen toiminnallisuudet.

Käyttöönotto ja koulutus

Asiakasprojektin valmistuttua käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi käyttöönottoon liittyvät käytännön asiat ja koulutamme yrityksen keskeiset henkilöt käyttämään yhdessä kehittämäämme ratkaisua. Haluamme varmistaa, että kehittämme ratkaisut siirtyvät kivuttomasti osaksi asiakasyritystemme jokapäiväistä toimintaa. Tulemme myös mielellämme paikan päälle katsomaan ja varmistamaan, että ratkaisumme toimii moitteettomasti sekä keskustelemaan kokemuksista.

Tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen

Tehdessämme tarvekartoitusta ja kehittäessämme ratkaisua keskustelemme myös sopivista työkaluista ja mittareista digiliiketoiminnan seuraamiseen yhteisen projektin valmistuttua. Oikein ja tarkkaan valitut työkalut ja mittarit varmistavat digiliiketoiminnan toimenpiteiden konkretisoitumisen tavoitteiden mukaisesti sekä uusien kehityskohteiden kohdentamisen oikein. Näin asiakkaidemme on mahdollista suunnata jatkopanostuksensa heidän liiketoimintansa kannalta keskeisiin alueisiin ja toimintoihin.

Päätuotteemme Haulbag

Haulbag on moderni yrityksen toimintojen digitalisointialusta, jolla jokapäivänen liiketoiminta voidaan automatisoida. Sen avulla yrityksesi kaikki toiminnot ovat yhdessä digitaalisessa palvelussa. Alustamme vahvuudet ovat nopea käyttöönotto, joustava skaalautuvuus, moninaiset tuotevariaatiot, integroituminen lisäpalveluiden ja rajapintojen kanssa sekä toiminta pilvipalvelussa.


Verkkokaupat

Verkkokaupparatkaisumme mahdollistaa tuotepäälliköille heidän omien tarpeiden mukaiset verkkokaupat.

 • Toiveenmukainen ulkoasu
 • Maakohtaiset toimitus- ja maksutapojen valinnat
 • Suora- ja jälkitoimitusten hallinta
 • Google Analytics -tuki

CRM

CRM-järjestelmämme kokoaa asiastiedot kaikista kanavista. Myyntimahdollisuuksia voi seurata yhdestä paikasta.

 • Kaikki myyntikanavat, yksi CRM
 • Automaattinen integrointi verkkokauppoihin, tilaus- ja laskutustietoihin
 • Tarjousten luonti ja seuranta

Liiketoiminnan ohjaus

Moderni ERP, joka tukee koko operatiivisen liiketoimintaa. Suunniteltu työntekijöille.

 • Yksi pilvipohjainen järjestelmä
 • Moderni käyttöliittymä
 • Sähköinen laskutus
 • Keskustelut ja liitetiedostot

Verkkokaupat

CRM

Liiketoiminnan ohjaus

Integraatiot

UKK

Verkkokaupparatkaisumme avulla yrityksesi myynti on siellä missä nykypäivän asiakkaatkin. Räätälöidyt verkkokaupparatkaisumme mahdollistavat laajemman markkinapeiton sekä tuotebrändien mukaiset tuotesivut.

Verkkokaupparatkaisumme on optimoitu monipuolisten tilaus-toimitusketjujen hallintaan kuten:

 • Maantieteelliset toimitustavat ja hinnat - Optimoi toimituksesi ympäri maailmaa.
 • Maantieteelliset maksutavat - Laskuta asiakkaittesi haluamilla maksutavoilla.
 • Automaattinen jälkitoimitusten hallinta - Asiakkaasi näkevät jo tilausyhteenvedossa kaikkien tuotteiden yksilölliset toimitusajat ja mahdolliset jälkitoimitukset.
 • Suoratoimitusten hallinta - Tee myyntitilauksista automaattisesti ostot tuotetoimittajille. Säästä aikaa ja rahaa.
 • Integraatiot - Laske rahtikustannukset automaattisesti Fedexillä, UPSilla tai DHLllä.

Rakennamme aina räätälöidysti nykypäivän vaatimuksiin istuvan verkkokaupparatkaisun perustuen teidän tarpeisiinne. Liiketoiminnasta riippuen verkkokauppa on mahdollista suunnata kuluttajille, kohdistaa B2B-toimintaan tai olla ratkaisultaan monikauppiasverkkokauppa. Haulbag-alustaamme on mahdollista rakentaa rajaton määrä erilaisia verkkokauppoja, vaikkapa jokaisella brändille, riippuen teidän liiketoiminnasta ja sen tavoitteista. Suunnittelemme verkkokaupan ulkoasun aina vastaamaan toiveitanne ja imagoanne. Verkkokaupparatkaisumme pitävät sisällään teidän toivomanne toiminnallisuudet kuten maksutavat, mahdolliset integraatiot, useampi kieli ja valuutta, liidituotteet ja asiakasnäkymän.

CRM -järjestelmämme avulla yrityksesi prospektit saavat tarvitsemansa huomion. Toimenpiteiden ja luokitteluiden avulla voidaan seurata asiakassuhteen syventymistä.

CRM-järjestelmällä luodut asiakastiedot ovat automaattisesti kaikkien osioiden käytössä. Tehdyt ostotilaukset, myyntitilaukset, tarjoukset, laskut ja projektit näkyvät asiastiedoissa yhdestä paikasta. Tämä mahdollistaa asiakkuuden kokonaiskuvan muodostuksen, säästää aikaa, tarkentaa asiakkaiden profilointia ja segmentointia, löytää lisämyyntimahdollisuuksia, kasvattaa toteutuneiden kauppojen määrää ja lisää asiakastyytyväisyyttä.

Haulbag-alustamme avulla yrityksesi koko operatiivinen liiketoiminta on mahdollista hallinnoida yhdellä järjestelmällä; on kyse sitten ostoista, asiakkaidenhallinnasta tai kassavirrasta. Tarpeista ja tavoitteista riippuen autamme teitä digitalisoimaan liiketoimintanne valitsemalla oikeat palvelut ja varmistamalla, että ratkaisumme toimii saumattomasti liiketoiminnan taustajärjestelmien kanssa. Yrityksen toiminnan digitalisointi vaatii strategista näkemystä niin tuotteita, operaatioita, kanavia kuin prosesseja ajatellen. Olemme mielellämme auttamassa asiakkaitamme niin strategisen näkemyksen kuin operatiivisen toteutuksen osilta.

Haulbag -alustamme toiminnallisuutta on mahdollista laajentaa monipuolisilla integraatioilla. Haulbag on yhteensopiva eri taustajärjestelmien kanssa, joten yrityksesi olemassa olevat järjestelmät on mahdollista integroida siihen joustavasti ja voit hallinnoida liiketoimintaasi vain yhdestä järjestelmästä.

Laskujen viennit

Laskutus-integraatiot mahdollistavat valmiin laskutusaineiston lähettämisen suoraan asiakkaalle.
 • Nordea Finvoice ja rahoitus
 • OP Finvoice ja rahoitus
 • Trade Connector–EDI
 • Apix
 • Paypal
 • Paytrail

Myyntilausten integraatiot

Haulbagiin voidaan luoda tilauksia verkkokaupparajapinnan lisäksi ulkopuolisista logistiikan ja verkkokaupan järjestelmistä.
 • Trade Connector-EDI
 • Verkkokaupat

Taloushallinnon integraatiot

Valmis laskutusaineisto on mahdollista siirtää taloushallinnon ja kirjanpidon käyttämiin taloushallintojärjestelmiin.
 • Alvis-Infomanager
 • Netbaron
 • Administer-eFina

Varasto- ja logistiikka integraatiot

Haulbag tukee ulkoisten varastojen hallinnointia. Tuotteet voivat olla ulkopuolisessa varastossa joko kotimaassa tai ulkomailla.
 • Posti -varasto
 • DHL
 • UPS
 • Fedex

Pystymmekö hyödyntämään verkkokauppaa kaikessa konsernimme toiminnassa?

Kyllä. Haulbag mahdollistaa käyttäjätunnusten liittämisen useammalle yritykselle, jolloin yritysten tiedosta toiseen siirtyminen on nopeaa ja vaivatonta, vain yhdellä klikkauksella.

Miten verkkokauppaa on mahdollista hyödyntää, kun teemme asiakaskohtaista myyntiä emmekä halua näyttää hintoja kilpailijoille?

Vaihtoehtoja on useampia, kuten asiakaskohtaiset suljetut kaupat, tarjouspyyntökauppa tai sisäänheittotuotteet myyntivaltteina. Näistä voimme räätälöidä juuri yrityksellesi sopivan verkkokaupparatkaisun.

Pystyttekö auttamaan meitä tilausmallimme ollessa monipuolinen? Osa tuotteista menee suoraan asiakkailta ja osa oman varaston kautta eri hyllypaikoilta.

Ehdottomasti! Haulbag tukee suoratoimituksia sekä useita hyllypaikkoja tuotantoeränumeroineen ja parasta ennen päiväyksineen.


Nyt tapahtuu Ajankohtaista

3.3.2017 Haulbag versio 5.0 on nyt julkaistu!

10.2.2017 Tutustu verkkokampanjaamme!

13.1.2017 Palvelumme kehityy kovaa vauhtia. Nyt kaipaamme lisää osaamista React.js projektille. Kysy lisää osoitteesta
rekry@polea.fi

Asiakkaitamme Yrityksiä, jotka ovat jo valinneet meidät

Laskutus kuntoon

Polean ja TS Turvasi yhteistyö alkoi vuonna 2014, sillä TS Turvasi halusi automatisoida laskutusprosessinsa mahdollisimman tehokkaasti. Yrityksen liikevaihto oli kasvanut reippaasti heti sen toiminnan aloittamisesta ja laskutuksen kasvaessa manuaaliseen laskujen käsittelyyn kului yritykseltä runsaasti aikaa. Tänä päivänä myös suurin osa asiakkaista toivoo sähköistä laskua ja yritys halusi vastata asiakkaidensa toiveeseen.

Polean ratkaisu TS Turvasi haasteeseen oli pilvipalveluna toimiva sähköinen laskutusjärjestelmä, jossa lähetettävillä laskuilla oli kaksi eri formaattia: joko sähköinen lasku tai sähköpostin kautta toimitettava lasku. Sähköisellä laskutuksella TS Turvasi oli mahdollista vastata asiakkaidensa toiveeseen ja samalla tehostaa laskutusprosessiaan ja siihen käytettyä aikaa.

Yrityksen oli mahdollista ottaa käyttöönsä uusi laskutusjärjestelmä automaattisesti ilman, että oli tarpeen syöttää järjestelmään manuaalisia Finvoice -tietoja. Samalla yrityksen palveluun perustamat laskutettavat asiakasyritykset siirtyivät automaationa myös sen CRM-järjestelmään pilvipalvelussa. Nämä tiedot ovat yrityksen käytettävissä heidän CRM- järjestelmässään, kun TS Turvasi haluaa suunnitella asiakastoimenpiteitään tai uusien osioiden käyttöönottoa. Asiakas on erittäin tyytyväinen sähköisen laskutusjärjestelmän toimivuuteen ja on kiinnostunut laajentamaan yhteistyötä Polean kanssa mm. verkkokaupan ja tilausjärjestelmien optimoinnin osilta.

Yhteystiedot Meidät tavoittaa

Käyntiosoite

Polea Oy
Kauppamiehentie 1, kolmas kerros
02100 Espoo
SUOMI

Postiosoite

Polea Oy
PL 98
02101 Espoo
SUOMI
Y-Tunnus: 2415683-5

Johto

Miika Laaksonen, CEO
+358 50 4869875
mlaakson

Laskut

Polea Oy
@haulbag.com@
PL 1000
00781 HELSINKI

Finvoice

Vastaanottaja: 003724156835 Välittäjätunnus: 003723327487

Myynti

Titta Höijer-Korhonen, Key Account Manager
+358 50 5208833

Tekninen tuki

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi(at)polea.fi

Versio 5.1.11390.0

©2017 Polea Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.